Fundacja PGE została powołana w 2011 r. przez PGE Polską Grupę Energetyczną. Od 13 lat, poprzez udzielanie darowizn oraz realizację projektów własnych i partnerskich, wspieramy inicjatywy o charakterze społecznym, realizujemy zadania z zakresu nauki i edukacji, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności ekologicznej i ochrony środowiska. Udzielamy także wsparcia pracownikom Grupy PGE i ich najbliższym rodzinom.

 

Więcej

  • Fundacja.PGE@gkpge.pl
  • +48 (22) 340 17 95
  • Biuro Fundacji PGE
           ul. Mysia 2 00-496 Warszawa
gkpge_fundacja_site