Do 20 marca można zgłaszać do konkursu innowacyjne projekty z obszaru działalności Grupy PGE. Na zwycięzców czeka nawet 80 000 złotych w puli nagród oraz szansa na wdrożenie najlepszych projektów.

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców – doktorantów i osoby posiadające tytuł doktora do 10 lat od obrony rozprawy doktorskiej. Zgłaszane projekty powinny dotyczyć obszarów działalności Grupy PGE: wydobycia i wytwarzania, energetyki odnawialnej, dystrybucji lub sprzedaży energii elektrycznej. Każda linia biznesowa wyznaczyła 3 tematy konkursowe, będące realnymi wyzwaniami prowadzonej działalności.

Ze względu na prośby osób zainteresowanych konkursem termin zgłaszania projektów przedłużono do 20 marca.

Do I edycji konkursu zgłoszono 39 inicjatyw, które zostały przeanalizowane i ocenione przez ekspertów wewnętrznych oraz zewnętrznych pod kątem: jakości, komercyjnego i naukowego potencjału, a także możliwości wdrożenia. Regulamin oraz informacje dotyczące konkursu można znaleźć w zakładce na stronie internetowej Fundacji.

Grupa Kapitałowa PGE poszukuje innowacyjnych pomysłów wśród pracowników oraz partnerów zewnętrznych. Będąc największym podmiotem na rynku energetycznym w Polsce, ma aspiracje do stworzenia efektywnego modelu współpracy z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz innymi przedsiębiorstwami sektora energetycznego. Twórcze połączenie zasobów, kompetencji i doświadczeń PGE z wiedzą partnerów umożliwia opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. 

gkpge_fundacja_site