Fundacja PGE wsparła budowę sztucznej platformy dla bociana czarnego w Biebrzańskim Parku Narodowym. Zastąpi ona stare  i zniszczone gniazdo zajmowane przez parę tych ptaków oraz umożliwi bezpieczne odchowanie piskląt. 

Bocian czarny w odróżnieniu od bociana białego gniazduje w lasach. Swoje gniazda zakłada na starych drzewach, najchętniej w miejscach rzadko uczęszczanych przez ludzi.

W Polsce ptak ten objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Jego liczebność spada w całej wschodniej Polsce. W Biebrzańskim Parku Narodowym gniazdują zaledwie 3 pary bociana czarnego, dlatego zapewnienie dogodnych warunków do gniazdowania każdej parze lęgowej jest niezwykle cenne.

Prace przy gniazdach bocianów czarnych prowadzone są wyłącznie poza okresem lęgowym, gdy te odlecą na afrykańskie zimowiska. Jakakolwiek ingerencja człowieka w okresie lęgowym naraża bociany na stratę lęgu. Już sama obecność człowieka przy gnieździe z pisklętami lub jajami powoduje, że dorosłe ptaki pozostawiają na jakiś czas gniazdo bez opieki.

Biebrzański Park Narodowy jest największym polskim parkiem narodowym. Chroni jedne z najcenniejszych w Europie obszarów bagiennych. Tereny te mają ogromne znaczenie dla zachowania bogactwa roślin, zwierząt i różnorodności krajobrazu, odpowiedniego poziomu wody i klimatu. Naturalne biebrzańskie ekosystemy stanowią, na równi z obszarami leśnymi, podstawowe układy przyrodnicze, które podtrzymują życie na Ziemi. Spełniają wiele różnych funkcji przyrodniczych, gromadząc organiczne zasoby węgla i azotu, oczyszczając wody, hamując odpływ wód podziemnych do rzek, magazynując wody podziemne i powierzchniowe.

PGE jest partnerem sześciu parków narodowych, w tym Biebrzańskiego Parku Narodowego, Roztoczańskiego Parku Narodowego, Wigierskiego Parku Narodowego, Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Słowińskiego Parku Narodowego.

gkpge_fundacja_site