Zakończył się drugi etap montażu replik latarni gazowych na cmentarzu Stare Powązki w Warszawie, których finansowanie wsparła Fundacja PGE. Latarnie zostały wykonane zgodnie z wzorem z 1856 roku, a ich montaż stanowi część prac remontowo-konserwatorskich związanych z modernizacją alejek w najstarszej części cmentarza.

PGE Polska Grupa Energetyczna od lat realizuje projekty, których celem jest pielęgnacja pamięci historycznej, opieka nad zabytkami, dobrami kultury i dziedzictwa narodowego. Dlatego podjęliśmy współpracę z Fundacją Stare Powązki, która jest opiekunem warszawskiej nekropolii, aby wspomóc realizowane działania służące ochronie i konserwacji tego ważnego miejsca. Miejsca spoczynku wielu pokoleń Polaków, ale też miejsca historycznego, które stanowi dziedzictwo kulturowe naszego kraju. Zamontowane latarnie nawiązują do tych znajdujących się na ulicach XIX wiecznej Warszawy i dzięki temu ten Pomnik Historii zyskuje nowe oświetlenie, zachowując jednocześnie swój historyczny i zabytkowy charakter – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Przyszłym pokoleniom pozostanie jedynie to, o co my współcześni zdołamy zadbać i przekazać, zarówno z własnej działalności i twórczości, jak i dziedzictwa kulturowego pozostawionego nam przez naszych przodków, dlatego misją kilku już pokoleń konserwatorów zabytków jest zachowanie dziedzictwa i historycznego charakteru tego szczególnie ważnego miejsca, jakim są Stare Powązki - mówi Karol Gądzik, Członek Zarządu Fundacji Stare Powązki.

Projekt realizowany przez Fundację Stare Powązki zakłada przeprowadzenie prac remontowo–konserwatorskich alejek w najstarszej części cmentarza, polegającej na ułożeniu nowych kamiennych nawierzchni wraz z ich oświetleniem, które swym kształtem nawiążą do historycznych latarni znajdujących się na ulicach XIX-wiecznej Warszawy. Prace przeprowadzono  w najstarszej i najcenniejszej pod względem historycznym i artystycznym części cmentarza Stare Powązki. Dzięki wsparciu Fundacji PGE wykonano i zamontowano już 36 replik zabytkowych latarni.

Cmentarz Powązkowski w Warszawie stanowi nie tylko istotny element dziedzictwa kulturowego Polski, ale również jedną z najpiękniejszych i szczególnie cennych w Europie nekropolii. Będąc panteonem dwustu lat trudnej historii stolicy kraju, jest także bardzo ważnym miejscem dla miasta Warszawy i jej mieszkańców, a od 2014 r. jest uznany za Pomnik Historii. Obiekty znajdujące się na terenie cmentarza, posiadają wyjątkową wartość historyczną, artystyczną i edukacyjną. Wpisana do rejestru zabytków nekropolia, jest również niezwykłą galerią rzeźby i małej architektury oraz rozległym muzeum, od ponad 230 lat nierozerwalnie związanym z dziejami Warszawy i Polski. Nekropolia stanowi miejsce pochówku miliona osób, w tym wielu znanych i zasłużonych Polaków, są tu groby wybitnych pisarzy, poetów, uczonych, artystów, myślicieli, lekarzy, prawników, polityków, sportowców, duchownych, przedsiębiorców i działaczy społecznych. Na Powązkach pochowano żołnierzy powstań narodowych – od Insurekcji Kościuszkowskiej do Powstania Warszawskiego. Stare Powązki to dziedzictwo historyczne Warszawy i Polski. Cmentarz, co roku odwiedzają setki tysięcy osób, nie tylko tych, których bliscy spoczywają na Powązkach, ale także turyści.

Fundacja Stare Powązki została powołana przez Archidiecezję Warszawską, będącą opiekunem nekropolii. Misją Fundacji jest zachowanie dziedzictwa i historycznego charakteru tego miejsca wiecznego spoczynku wielu pokoleń Polaków. Oprócz działań z zakresu ochrony, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, Fundacja za cel przyjęła promowanie Starych Powązek, jako wielkiego dziedzictwa kulturowego i dobra narodowego, jak również propagowanie potrzeby opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym. Liczne programy edukacyjne dedykowane sztuce i historii, nakierowane są  na pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży, a także wspieranie społecznej aktywności obywateli w zakresie poznania historii sztuki i ochrony zabytków kultury w Polsce. Fundacja Stare Powązki uświadamia społeczeństwu znaczenie dziedzictwa kultury, jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej. Jest organizacją konsolidującą działania wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w program opieki nad Starymi Powązkami.

Fundacja PGE jest głównym opiekunem projektów, których celem jest uczczenie pamięci o polskiej historii w Grupie PGE. W 2021 roku została mecenasem Wirtualnego Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego oraz zaangażowała się w organizację konkursu fotograficznego „Baczyński bez filtra”. Dodatkowo, w 80. rocznicę powołania do życia Armii Krajowej, zorganizowała z Fundacją na rzecz Wielkich Historii ogólnopolski konkurs „Śladami bohaterów Armii Krajowej” oraz stworzyła cykl animacji „Głosy AK” do historycznych nagrań głosów dowódców Armii Krajowej. Od 2018 roku realizuje projekt „Tablice Pamięci”. W jego ramach przeprowadziła kwerendę historyczną wszystkich 165 tablic Tchorka znajdujących się na terenie Warszawy, wydała folder o Tablicach Pamięci oraz wsparła wydanie dwujęzycznego albumu „Pamięć Warszawy”. Ponadto zamontowała ponad 130 tabliczek informacyjnych przy tablicach Tchorka, wyczyściła i zakonserwowała ponad 100 tablic oraz sporządziła i umieściła w aplikacji Tablice Pamięci oraz na stronie tablicepamieci.pl, pierwszą w Polsce elektroniczną bazę ponad 3100 nazwisk ofiar upamiętnionych Tablicami Tchorka w Warszawie. Ponadto, Fundacja PGE co roku w rocznicę Powstania Warszawskiego oddaje hołd energetykom walczącym w obronie warszawskiej Elektrowni Powiśle, organizując uroczystość pod hasłem "Energetycy w Powstaniu". W tym roku w trakcie wydarzenia odbył się premierowy pokaz animacji: „Rozkaz: Zdobyć Elektrownię!”, stworzonej przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

gkpge_fundacja_site