Fundacja PGE wsparła konferencję z okazji 30 – lecia  Biebrzańskiego Parku Narodowego

W dniach 23-24 maja 2024 roku w Goniądzu odbyła się konferencja popularnonaukowa zorganizowana przez Biebrzański Park Narodowy w ramach jubileuszu 30. rocznicy utworzenia Parku. W jej trakcie podsumowano działalność Parku w zakresie ochrony przyrody, edukacji, udostępniania dla turystyki i rekreacji oraz badań naukowych. Omówiono także zagadnienia współpracy z samorządami i instytucjami związanymi z ochroną przyrody i społecznością lokalną. Partnerem konferencji była Fundacja PGE.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, władz rządowych, samorządów lokalnych, dyrektorzy 22 polskich parków narodowych, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z Parkiem, Rada Naukowa i byli dyrektorzy BbPN oraz osoby zaangażowane w ideę powołania Parku a Fundację PGE reprezentowała Katarzyna Wasilewska, Wiceprezes Zarządu Fundacji PGE. W trakcie wydarzenia odbyła się także ceremonia wręczenia odznak honorowych 14 pracownikom BbPN.  

Konferencję „30 lat dla ochrony przyrody…” zorganizowano w ramach Programu aktywnej edukacji prowadzonej przez Biebrzański Park Narodowy pn. „Z myślą o przyszłości – chrońmy i dbajmy o środowisko”, w zakresie programu priorytetowego Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025, sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Grupa PGE od 2020 roku współpracuje z Biebrzańskim Parkiem Narodowym w ramach programu „Energia rytmu natury”. Przez cztery lata PGE wspólnie z BbPN zrealizowała 16 projektów z zakresu czynnej ochrony przyrody, badań naukowych oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Pierwszym projektem było uratowanie przed wycinką 100-letniego klonu, rosnącego na terenie Biebrzy. Kolejne działania dotyczyły, m.in. ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez Park, dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach w Parku, jak również ochrony bioróżnorodności parku, w tym głównie ptaków, takich jak: bocian czarny, puchacz, czy orlik. Wiele wspólnych działań było skierowanych do szkół i uczniów. PGE wsparła m.in. realizację konkursu wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym, czy konkursu pn. „Dziki zakątek różnorodności biologicznej”. Natomiast wiosną b.r. wolontariusze PGE zaangażowali się w sprzątanie Carskiej Drogi w Dolinie Biebrzy.

W ramach programu „Energia rytmu natury” PGE współpracuje z 11 parkami narodowymi: Biebrzańskim, Wigierskim, Magurskim, Narwiański, Kampinoskim, Świętokrzyskim, Słowińskim oraz Roztoczańskim Parkiem Narodowym. W 2024 roku do programu dołączył Bieszczadzki, Ojcowski oraz Woliński Park Narodowy. Wspólnie z nimi PGE realizuje projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody, badań naukowych oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Łącznie podczas dotychczasowej trzyletniej współpracy zrealizowano ponad 260 projektów prośrodowiskowych, edukacyjnych, a także naukowo-badawczych.

 

gkpge_fundacja_site