Fundacja PGE w ramach współpracy z Wigierskim Parkiem Narodowym zaprasza do udziału w konkursie „Energia z Lasu”, polegającym na realizacji krótkiego filmu przedstawiającego zjawiska zachodzące w przyrodzie, na terenie otuliny parku.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dwóch kategoriach wiekowych: 9-13 lat oraz 14-16 lat. W obu kategoriach, prace mogą zostać przygotowane indywidualnie lub w grupach.

W celu realizacji zadania konkursowego, jakim jest animacja, niezbędne jest odwiedzenie parku przez uczestników konkursu i dokonanie obserwacji. W animacji mogą zostać wykorzystane zarówno rysunki, przedmioty, jak i wizerunki naturalnych elementów przyrody i krajobrazu.

Wyróżnione filmy zostaną pokazane podczas Europejskiego Dnia Parków w dniu 24 maja 2022 roku w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego. Zgłoszenia konkursowe zbierane są do 8 maja 2022 roku bezpośrednio przez Wigierski Park Narodowy – wszystkie szczegóły oraz regulamin konkursowy znajduje się na stronie internetowej: https://www.wigry.org.pl/konkurs_filmowy_032022.htm

gkpge_fundacja_site