Trwający ponad 3 lata projekt rewitalizacji Krzywego Lasu pod Gryfinem został ukończony. To kolejne przedsięwzięcie, w którym PGE podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska i wsparcia edukacji ekologicznej młodych pokoleń. Partnerem strategicznym projektu jest Fundacja PGE.

W ramach projektu rewitalizacji stworzone zostały rozwiązania umożliwiające zwiedzanie Krzywego Lasu, z wyeksponowaniem jego najpiękniejszych fragmentów przy zachowaniu ochrony jego naturalnych walorów - powiedział Zbigniew Kajdanowski, prezes zarządu Fundacji PGE - Sukcesywnie wspieramy inicjatywy ekologiczne, których celem jest dbałość i poszanowanie środowiska naturalnego, a działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji przyszłych pokoleń nie tylko odzwierciedlają nasze wartości, ale również wpisują się w strategię Grupy PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie i widać to na każdej płaszczyźnie naszej działalności. Zakończony z sukcesem projekt rewitalizacji Krzywego Lasu jest tego przykładem – dodał Zbigniew Kajdanowski.

Projekt rewitalizacji Krzywego Lasu trwał ponad 3 lata i zakończył się pod koniec 2023 roku. W jego ramach powstała infrastruktura zewnętrzna, umożliwiającą zwiedzanie lasu. Dodatkowo na jego terenie postawione zostały kosze na śmieci, ławki, a także drogowskazy. Istotnym elementem rewitalizacji są kolorowe tablice informacyjne, które przedstawiają hipotezy dotyczące powstania tego miejsca ,a także opisują naturalny proces starzenia się lasu. Przy każdym miejscu służącym do odpoczynku zostały umieszczone nowe tablice z kodem QR, odsyłające do materiałów filmowych przedstawiających m.in. historię tego miejsca. Łącznie w procesie rewitalizacji Krzywego Lasu, na jego terenie powstało blisko 30 nowych komponentów, które mają na celu jego ochronę, a także przystosowanie i udostępnienie turystom możliwości korzystania z jego walorów przyrodniczych.

Projektowi towarzyszył szereg działań informacyjno-edukacyjnych, których celem była popularyzacja unikatowego charakteru tego miejsca oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Krzywy Las to żywy pomnik przyrody o powierzchni ponad 0,5 ha położony w Nadleśnictwie Gryfino w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Elektrowni Dolna Odra, spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. To jedna z najciekawszych atrakcji przyrodniczych i turystycznych na mapie Polski, w której znajdują się blisko 100-letnie nietypowe sosny. Właśnie dlatego w 2020 roku ,w partnerstwie trójstronnym – przy współpracy Gminy Gryfino, Nadleśnictwa Gryfino oraz przy wsparciu Fundacji PGE rozpoczęto projekt odbudowy Krzywego Lasu.  

Wszystkie informacje dotyczące projektu rewitalizacji Krzywego Lasu znajdują się na stronie internetowej: https://krzywylas.pl/

PGE Polska Grupa Energetyczna od lat podejmuje zróżnicowane działania na rzecz ochrony środowiska. Aktywnie angażuje się w inicjatywy na rzecz ochrony zagrożonych gatunków ptaków i zwierząt w całej Polsce. Kominy elektrowni i elektrociepłowni należące do Grupy PGE od lat są bezpiecznym domem dla sokołów wędrownych. PGE współpracuje z 28 instytucjami ochrony przyrody ,w tym z 11 parkami narodowymi: Biebrzańskim, Świętokrzyskim, Roztoczańskim, Kampinoskim, Wigierskim, Narwiańskim, Bieszczadzkim, Magurskim, Słowińskim, Ojcowskim i Wolińskim Parkiem Narodowym. Łącznie podczas dotychczasowej współpracy zrealizowano ponad 260 projektów pro środowiskowych, edukacyjnych, a także naukowo-badawczych. PGE jest Partnerem Strategicznym Ligi Ochrony Przyrody, gdzie w ramach współpracy realizuje projekty środowiskowe, edukacyjne i ekologiczne, w tym m.in. konferencje popularno-naukowe, konkursy dla szkół ,a także działania z zakresu bioróżnorodności np. nasadzenia drzew, zagospodarowanie łąk kwietnych, ochrona zapylaczy, sprzątanie lasów i terenów zielonych. PGE troszczy się również o lasy. W tym roku odbędzie się 24. edycja ogólnopolskiego programu „Lasy Pełne Energii”, który polega na sadzeniu młodych drzew przez pracowników Grupy PGE. Od początku programu wzięło w nim udział blisko 29 tys. osób. Uczestnicy posadzili wspólnie ponad 900 tys. drzew (głównie sosen, świerków, dębów i buków) w 72 lokalizacjach na terenie 14 województw.

 

gkpge_fundacja_site