Dzięki wsparciu Fundacji PGE, w dniach 7-10 września br. w Świętokrzyskim Parku Narodowym odbył się plener fotograficzny. W wydarzeniu wzięli udział fotografowie przyrody z całej Polski oraz pracownicy Grupy PGE. Podczas czterodniowych warsztatów, pasjonaci fotografii odkrywali piękno Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Celem zorganizowanych warsztatów było przede wszystkim uwiecznienie walorów kulturowo-przyrodniczych Parku, ale również zbudowanie bazy zdjęć, które w przyszłości posłużą do stworzenia wystawy przyrodniczej. Codziennie o świcie i po południu fotografowie pod opieką edukatorów parku udawali się na spacer w celu poszukiwań piękna natury. Podczas pleneru zorganizowano również prelekcje uczestników, którzy mogli podzielić się wiedzą i doświadczeniem z zakresu fotografii przyrodniczej oraz zaprezentować swoje prace.

O Świętokrzyskim Parku Narodowym

Najstarsze góry w Polsce przyciągają geologów, dla których stanowią otwartą księgę, z zapisem ostatnich 500 mln lat dziejów ziemi. Niezliczone artefakty związane z wydobyciem i obróbką krzemienia, starożytnym hutnictwem, pogańskimi kultami, wczesnym okresem rozwoju chrześcijaństwa, najstarszym w Polsce sanktuarium na Świętym Krzyżu, oraz bogatą historią zrywów niepodległościowych, dają okazję do lekcji historii nawiązującej bogato do każdej z epok. Wreszcie bogactwo przyrodnicze wynikające z rzadkiej kompozycji siedlisk w bliskim naturalnemu stanie zachowania stwarza urokliwą scenografię na poziomie krajobrazu, ekosystemów i uroczysk. Scenografię tę wypełnia dodatkowo bogactwo gatunkowe zwierząt, roślin i grzybów.

gkpge_fundacja_site