Zakończył się konkurs plastyczny pn. „Spotkania ze sztuką”.

Zakończył się konkurs plastyczny pn. „Spotkania ze sztuką”, którego ideą było upowszechnianie kultury w małych miejscowościach. Do Fundacji PGE, organizatora konkursu, wpłynęło ponad 1000 wyjątkowych interpretacji obrazów Józefa Chełmońskiego. Sto pięćdziesiąt zwycięskich klas weźmie udział w lekcjach muzealnych w jednym z pięciu muzeów objętych mecenatem PGE – Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Kielcach bądź Lublinie.

Drugi rok z rzędu konkurs „Spotkania ze sztuką” cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Ponad 1000 prac, które otrzymaliśmy, czyli dwa razy tyle ilew zeszłej edycji, jest dowodem na to, że zainteresowanie kulturą i sztuką wśród dzieci i młodzieży jest coraz większe. Cieszę, się, że w tym roku możemy zaprosić 150 zwycięskich klas, czyli o sześćdziesiąt więcej niż rok temu, do udziału w lekcjach muzealnych. Liczę, że w ten sposób po raz kolejny zaszczepimy w młodym pokoleniu zamiłowanie do kultury - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zadaniem konkursowym było przedstawienie przez uczestników własnej interpretacji dowolnego obrazu Józefa Chełmońskiego.

Konkurs skierowany był do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych zlokalizowanych w miejscowościach liczących poniżej 50 000 mieszkańców. Prace można było zgłaszać od 27 listopada 2023 do 4 stycznia 2024 r.

Jury konkursowe w składzie: Paweł Bień – Muzeum Narodowe w Warszawie, Kamila Tuszyńska- Wernisażeria, Monika Borkowska – portal Dla Kultury.pl, Adam Cissowski – Kultura wokół nas oraz Anna Kęzik – wiceprezes Fundacji PGE, wybrało 150 prac, którym przyznało nagrody w postaci:

  • jednodniowej wycieczki do Muzeum Narodowego w Warszawie, Lublinie, Gdańsku, Kielcach lub Krakowie;
  • uczestnictwa w lekcji muzealnej, w wybranym terminie do 10 czerwca 2024 r.;
  • bonu o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie Empik dla autorów zwycięskich prac;
  • udostępnienia zwycięskich prac w ramach wystaw w Muzeach.

Zwycięskie prace można zobaczyć na stronie: https://www.spotkaniazesztuka.pl/wyniki.

Pierwsza edycja konkursu „Spotkania ze sztuką” odbyła się w 2023 roku. W jej ramach zgłoszonych zostało ponad 500 prac, a jury przyznało 90 wycieczek muzealnych do trzech muzeów narodowych: Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowiei Lublinie.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest mecenasem 25 instytucji kultury w całej Polsce, w tym Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowegow Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Kielcach, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz 17 filharmoniii instytucji muzycznych. Są to: Filharmonia Narodowa w Warszawie, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, Filharmonia Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda, Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonia im. Mieczysława Karłowiczaw Szczecinie, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonia im. Henryka Wieniawskiegow Lublinie, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Opera Lubelska, Filharmonia Gorzowska, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach i Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina.

PGE wspiera kulturę, nie tylko poprzez mecenat wydarzeń i instytucji kulturalnych, ale przede wszystkim zachęcając wszystkich do kontaktu ze sztuką i obcowania z kulturą. W ramach swojej działalności kulturalnej szczególnie wspiera inicjatywy edukacyjne. Tylko w 2022 roku w instytucjach kultury wspieranych przez PGE zostało zorganizowanych ponad 6 tys. pojedynczych wydarzeń, w których wzięło udział blisko 6 mln osób. Dodatkowo, w muzealnych programach edukacyjnych, wspieranych przez PGE, wzięło udział ponad 960 tys. dzieci. Oznacza to, że co czwarty uczeń w Polsce wziął udział w zajęciach z dziedziny kultury, które zostały zrealizowane ze wsparciem PGE.

 

 

 

 

gkpge_fundacja_site