Zakończył się konkurs plastyczny „Różnorodność biologiczna wokół nas”. Wzięło w nim udział 223 uczniów klas 1-8 z kilkudziesięciu szkół podstawowych, leżących w gminach sąsiadujących z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, który był organizatorem konkursu. Partnerem konkursu została Fundacja PGE, a fundatorami nagród: Fundacja PGE i Biebrzański Park Narodowy.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, leżących na terenie gmin sąsiadujących z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, tj.: Bargłów Kościelny, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Grajewo, Jaświły, Jedwabne, Lipsk, Nowy Dwór, Mońki, Radziłów, Rajgród, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Wizna.

Konkurs prowadzony był w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-IV oraz uczniowie klas V-VIII i cieszył się dużą popularnością. Do organizatorów wpłynęły 223 prace, w tym w młodszej kategorii wiekowej 156, a w starszej 67. Zadaniem uczestników było wykonanie rysunku o tematyce przyrodniczej, ukazującego różnorodność biologiczną Biebrzańskiego Parku Narodowego. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nastąpiło 16 stycznia 2023 r.              Komisja Konkursowa, w której zasiadali: Dorota Czerepko – artystka, malarka, przewodnik po Biebrzańskim Parku Narodowym oraz pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego, wyłoniła następujących laureatów konkursu:

Kategoria młodsza, klasy I-IV

WYRÓŻNIENIA:

Hanna Zhuiko, SP nr 4 w Grajewie,

Dawid Misiewicz, SP w Suchowoli,

Lidia Warsewicz, SP w Nowym Dworze,

Józefina Kozak, SP nr 1 w Mońkach,

Julia Abramowicz, SP w Suchowoli,

Izabela Gaińska SP nr 4 w Grajewie,

Krzysztof Sawicki, SP w Chodorówce Nowej,

Mateusz Poduch, SP w Dolistowie Starym,

Wiktoria Rogalska, SP w Starym Bożejewie.

NAGRODY GŁÓWNE:

I miejsce: Szymon Dobrzycki, SP nr 4 w Grajewie,

II miejsce: Dominika Bielawska, Zespół S-P w Rajgrodzie,

III miejsce: Laura Kuczyńska, SP nr 4 w Grajewie.

 

Kategoria starsza, klasy V-VIII

WYRÓŻNIENIA:

Miłosz Kuczyński, SP nr 4 w Grajewie,

Daniel Gołaś, SP w Jedwabnem,

Karina Kuczyńska, Zespół S-P w Goniądzu,

Kinga Kobylińska, Zespół S-P w Goniądzu,

Dawid Koratkiewicz, SP w Suchowoli,

Oliwia Toczyłowska, Zespół S-P w Rajgrodzie,

Natalia Karpowicz, SP w Nowym Dworze,

Ewelina Wićko, SP w Chodorówce Nowej,

Natalia Chilmon, SP w Nowym Dworze.

NAGRODY GŁÓWNE:

I miejsce: Izabela Stasiulewicz, SP w Nowym Dworze,

II miejsce: Wiktoria Wirkowska, SP w Chodorówce Nowej,

III miejsce: Laura Budna, SP nr 4 w Grajewie.

 

Partnerem konkursu była Fundacja PGE, a fundatorami nagród: Fundacja PGE i Biebrzański Park Narodowy.

 

Grupa PGE od lat ściśle współpracuje z podmiotami zaangażowanymi w ochronę przyrody takimi jak parki narodowe, towarzystwa ornitologiczne, stowarzyszenia przyrodnicze, podmioty realizujące badania naukowe oraz angażuje się w ochronę pomników przyrody.

gkpge_fundacja_site