Z energią łączymy pokolenia w Wigierskim Parku Narodowym

PGE w ramach współpracy z Wigierskim Parkiem Narodowym realizuje działania pod hasłem „Z energią łączymy pokolenia”. W pierwszej połowie 2024 roku, dzięki finansowemu wsparciu Fundacji PGE, zrealizowano łącznie 21 aktywności z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej, mających na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej wśród odbiorców wydarzeń, w szczególności w zakresie ochrony przyrody, integracji różnych grup wiekowych podczas wspólnego poznawania i doświadczania przyrody a także organizacja obchodów 35-lecia Wigierskiego Parku Narodowego.

W pierwszej połowie roku, dzięki wsparciu Fundacji PGE, odbył się cykl wydarzeń pod hasłem "WPN ma 35 lat", w tym cykl filmów edukacyjnych wyświetlanych w suwalskim kinie Cinema Lumiere, pokazujących przyrodę Wigierskiego Parku Narodowego, czy wystawa plenerowa zdjęć na Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach. Ponadto zorganizowano:

  • cztery spotkania Zasłużeni dla Wigier w Muzeum Wigier, poświęcone ludziom i ich dokonaniom na rzecz ochrony przyrody parku, ale także jego walorów krajobrazowych i kulturowych,
  • wycieczki z przewodnikiem pn. Pieszo, kajakiem, rowerem poznajemy WPN,
  • Fit Forest Wigry – czyli cykliczne treningi w lesie,
  • Ptasie Radio, czyli czytanie dzieciom o przyrodzie z Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
  • akcję „Niechciane gatunki inwazyjne”, która polegała na prowadzeniu zajęć edukacyjnych, podczas których młodzież zapoznała się z zagrożeniami wynikającymi z obecności inwazyjnych gatunków obcych, gatunkami rosnącymi w obszarze parku, sposobami eliminacji tych roślin, a także metodą ich kompostowania.
  • pierwsze „Wakacyjne spotkanie z hydrobiologią”, czyli praktyczne warsztaty poświęcone specyfice życia w środowisku wodnym i mieszkańcach wód parku.

W okresie wakacyjnym PGE razem z Wigierskim Parkiem Narodowym zaprasza nad Wigry na kolejne Wakacyjne spotkania z hydrobiologią, gdzie w czasie warsztatów uczestnicy poznają podstawy pracy hydrobiologa, a także zachęca do udziału w Akademii wigierskiej. Ten letni kurs przyrodniczy nad Wigrami ma na celu włączanie młodzieży akademickiej i młodych badaczy w odpowiedzialność za stan i zrównoważone zarządzanie środowiskiem. Natomiast 14 lipca odbędzie się wycieczka rowerowa z przewodnikiem, a dwa tygodnie później - 28 lipca - wycieczka kajakowa po Czarnej Hańczy. Łącznie latem odbędą się 3 rowerowe wycieczki i 1 kajakowa. Już niedługo dostępny będzie także specjalny numer kwartalnika Wigry, poświęcony 35-leciu Parku.

Wigierski Park to wyjątkowy obszar. W puszczańsko – jeziorny charakter wpisane są 42 jeziora, 6 rzek i ogromne połacie drzewostanów północnej części Puszczy Augustowskiej. Zwłaszcza w okresie letnim przyciąga on rzesze turystów, szukających odpoczynku nad brzegami Wigier i okolicznych jezior. Osoby odwiedzające park mogą też zwiedzić wystawy i ekspozycje: przyrodniczą, rybacką, etnograficzną, historyczną, jak również Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Co roku park odwiedza około 150 000 turystów.

PGE współpracuje z parkami narodowymi od 2020 roku. Działania realizowane są w ramach autorskiego programu środowiskowego „Energia Rytmu Natury” wspólnie z Biebrzańskim, Wigierskim, Magurskim, Narwiański, Kampinoskim, Świętokrzyskim, Słowińskim oraz Roztoczańskim Parkiem Narodowym. W 2024 roku do programu dołączył Bieszczadzki, Ojcowski oraz Woliński Park Narodowy.

Współpraca PGE z parkami narodowymi koncentruje się głównie na działaniach z zakresu ochrony gatunków zagrożonych, w tym monitoringu stanu i liczebności zwierząt oraz roślin w ekosystemach, realizacji badań naukowych, których wyniki służą m.in. zaplanowaniu działań ochronnych, a także na działaniach służących zachowaniu bioróżnorodności czyli bogactwa roślin, zwierząt, terenów bagiennych i różnorodności krajobrazu w poszczególnych parkach narodowych. Łącznie podczas dotychczasowej trzyletniej współpracy zrealizowano ponad 260 projektów, a na 2024 rok w ramach projektów środowiskowych zaplanowano 80 różnorodnych inicjatyw.

 

gkpge_fundacja_site