• Wolontariat pracowniczy w PGE

  17.03.2014

  Grupa Kapitałowa PGE, przy współpracy wszystkich kluczowych spółek oraz Fundacji PGE – Energia z Serca, rozpoczęła program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”, który ma na celu pomoc lokalnym społecznościom.

 • Podarowaliśmy 42 domy!

  26.02.2014

  Zakończyliśmy akcję SOS Filipiny – Podaruję DOM. Fundacja PGE – Energia z Serca przekazała środki na budowę 20 domów dla filipińskich rodzin, które straciły dorobek swojego życia w wyniku tajfunu. Wcześniej. Pracownicy Grupy Kapitałowej PGE zebrali zaś kwotę na odbudowę kolejnych 22 domów.

 • Informacja o wynikach zbiórki publicznej

  25.02.2014

  Fundacja PGE – Energia z Serca z siedzibą w Warszawie (ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa) w ramach zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 500/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. zebrała kwotę 19288,34 złotych. Celem zbiórki było zebranie środków na pomoc osobom poszkodowanym przez tajfun na Filipinach.

 • Współpraca Fundacji PGE i Forum Darczyńców.

  21.01.2014

  Zarząd Fundacji PGE - Energia z Serca przystąpił do realizacji projektu, prowadzonego przez Forum Darczyńców: "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce".

 • SOS Filipiny – Podaruję dom

  03.01.2014

  Z inicjatywy jednego z pracowników PGE, nasza Fundacja wraz z Polską Akcją Humanitarną prowadzi wspólną akcję „SOS Filipiny – Podaruję dom”. Fundacja przekazała środki na odbudowanie 21 domów, a z pierwszych wpłat od pracowników powstanie kolejny dom! Zbiórka pieniędzy wśród pracowników Grupy Kapitałowej PGE prowadzona będzie do 31 stycznia.

gkpge_fundacja_site