• Kto może skorzystać z programu?

W ramach drugiej edycji programu “Bohaterowie naszej przyszłości” beneficjentami mogą zostać osoby, które brały udział w walkach powstańczych w Warszawie w okresie od 1 sierpnia 1944 do 2 października 1944 roku w ramach walki z  niemieckim okupantem – jako czynni  uczestnicy walk lub  jako osoby wspierające walczących, działające w ramach struktur Polskiego Państwa Podziemnego jako członkowie ruchu oporu.  Tym samym każdy z Powstańców zgłaszających się do udziału w programie musi posiadać uprawnienia kombatanckie przyznane decyzją Szefa UdSKiOR zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1255) oraz na podstawie wcześniej obowiązujących ustaw z tytułu udziału w Powstaniu Warszawskim."

 

Uzyskanie świadczenie w wysokości min. 850 zł nie nakłada na beneficjentów żadnych zobowiązań, jest całkowicie darmowe i bezzwrotne.

 

  • Jak należy ubiegać się o świadczenie?

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem świadczenia uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego poniżej Wniosku, a następnie przesłanie go do Fundacji Cultura Memoriae (Operatora Programu), na poniżej podany adres korespondencyjny.

Wniosek można także uzyskać:

  • telefonicznie, dzwoniąc na infolinię Programu – tel. 606 157 208, gdzie można zgłosić chęć udziału w Programie, a Fundacja Cultura Memoriae prześle na podany adres osoby zainteresowanej komplet dokumentów do wypełnienia w domu i odesłania tradycyjną pocztą
  • ze strony internetowej programu (www.powstancy44.pl)
  • ze strony internetowej Fundacji PGE (www.gkpge.pl/Fundacja)
  • ze strony internetowej Fundacji Cultura Memoriae (www.culturamemoriae.pl/)

Dokumenty po wypełnieniu należy odesłać na adres :

Fundacja Cultura Memoriae skr. poczt. 97100-001 Warszawa

Wnioski należy składać do 8 września 2019r., decyduje  data stempla pocztowego.

 

Serdecznie zachęcamy wszystkie Osoby Uprawnione do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia.

 

gkpge_fundacja_site