Do konkursu zaproszeni są młodzi naukowcy – doktoranci i osoby posiadające tytuł doktora do 60 miesięcy po obronie rozprawy doktorskiej. Innowacyjne projekty mogą dotyczyć różnych obszarów działalności PGE:

  • wydobycia, 
  • wytwarzania, 
  • energetyki odnawialnej, 
  • energetyki jądrowej, 
  • dystrybucji energii elektrycznej, 
  • sprzedaży.

Partnerem strategicznym konkursu jest PGE Polska Grupa Energetyczna, największa pod względem produkcji i mocy zainstalowanej, pionowo zintegrowana grupa energetyczna w Polsce.