Fundacja PGE została powołana w 2011 r. przez PGE Polską Grupę Energetyczną. Od 10 lat, poprzez udzielanie darowizn oraz realizację projektów własnych i partnerskich, wspieramy inicjatywy o charakterze społecznym, realizujemy zadania z zakresu nauki i edukacji, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności ekologicznej i ochrony środowiska. Udzielamy także wsparcia pracownikom Grupy PGE i ich najbliższym rodzinom.