Zbigniew Kajdanowski

Prezes Zarządu

Anna Kęzik

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Pietkun

Członek Zarządu