Prowadzimy projekty własne oraz partnerskie w zakresie nauki, edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności ekologicznej i ochrony środowiska.