Wolontariat pracowniczy PGE to działanie polegające na wspieraniu przez firmę działalności prospołecznej pracowników, którzy poświęcając swój czas wolny od pracy oraz wykorzystując swoje umiejętności, świadczą różnego rodzaju prace i usługi na rzecz wybranych przez siebie podmiotów. Formą wsparcia jest dofinansowanie, dzięki któremu pracownicy mogą realizować swoje projekty.

 

Program ma formę konkursu, w którym zespoły złożone z co najmniej 3 pracowników spółek Grupy Kapitałowej przygotowują projekt wolontariacki na rzecz lokalnej społeczności. Podczas wyboru najlepszych projektów Kapituła Programu bierze pod uwagę m.in.: wkład pracy własnej, cel projektu oraz planowane efekty działań. Projekty realizowane są w lokalizacjach spółek i oddziałów Grupy Kapitałowej PGE na terenie całej Polski. W ciągu dotychczasowych sześciu edycji do programu zgłoszono ponad 500 inicjatyw z których Kapituła corocznie wybiera najlepsze. Realizacja projektów jest finansowana przez Fundację PGE. Wspieramy m.in. działania na rzecz lokalnych społeczności, remonty placówek oświatowych, placów zabaw czy projekty proekologiczne.

 

Celem programu Wolontariatu Pracowniczego PGE „Pomagamy” jest przede wszystkim aktywizacja oraz integracja pracowników i współpracowników GK PGE wokół wspólnej działalności społecznej, a także rozwój ich umiejętności i wspieranie w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia.

 

W latach 2014-2019 w programie udział wzięło ponad 800 wolontariuszy PGE – pracowników GK PGE, którzy przepracowali społecznie blisko 65 000 godzin, realizując 267 projektów w całej Polsce.

Wybrane projekty realizowane są przez pracowników firmy oraz rodziny i przyjaciół pracowników w czasie wolnym od pracy na zasadzie dobrowolności i z własnej inicjatywy