Realizujemy projekty  edukacyjne dla dzieci i młodzieży wspierające rozwój nauki, edukacji oraz zainteresowań. Edukujemy w zakresie: energetyki, zmian klimatu, energii wiatrowej, wodnej i jądrowej, ciepłownictwa oraz gospodarki odpadami jako wsparcie informacyjne strategii #PGE2050