„Fizyka dla nieletnich“ to projekt edukacyjny dedykowany uczniom i nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego założeniem jest wytłumaczenie w jak najbardziej przystępny sposób zagadnień z fizyki, a przede wszystkim zaprezentowanie ich w sposób doświadczalny i atrakcyjny dla uczniów. Projekt rozpoczął się 15 września 2021 roku i jest dostępny na stronie www.underage.pro.

„Fizyka dla nieletnich“ jest to cykl kilkunastominutowych filmów dla uczniów, w których dwóch nauczycieli – Ignacy Rejmak i Przemysław Rojewski - w prosty i przystępny sposób wyjaśniają wszystkie najważniejsze kwestie z programu nauczania fizyki w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Został on przygotowany w oparciu o podstawę programową i był konsultowany z nauczycielami fizyki, pedagogami i naukowcami. Dodatkowo, projekt obejmuje również 100 krótkich filmów z doświadczeniami, które wesprą nauczycieli fizyki w wyjaśnianiu i prezentowaniu zjawisk omawianych podczas zajęć lekcyjnych.

Projekt „Fizyka dla nieletnich” pomaga rozwijać zainteresowanie naukami ścisłymi i zachęca do wybierania technicznych i inżynieryjnych kierunków kształcenia. Absolwenci takich kierunków w przyszłości będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w branży elektroenergetycznej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – „Fizyka dla nieletnich” ma także na celu uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, zarówno w czasach nauczania zdalnego, jaki i stacjonarnego. Projekt ten stanowi doskonałe wsparcie w nauczaniu przedmiotu jakim jest fizyka – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Kilka lat temu, przy okazji prac nad filmem dokumentalnym „Nieletni inżynierowie” spotkaliśmy niezwykle charyzmatycznego nauczyciela fizyki, Ignacego Rejmaka – wyjaśnia Aleksandra Skowron, producentka z firmy Mediolia- Zachwycił nas, gdy wyjaśniał uczniom zagadnienia z fizyki. Potem okazało się, że będzie uczył w szkole z jedną z najbardziej nowoczesnych w Europie szkolnych pracowni. Dodatkowo, razem z Przemkiem Rojewskim, tworzy duet, który można śmiało porównać do dawnej Sondy z Andrzejem Kurkiem i Zdzisławem Kamińskim. Wobec takiego zbiegu okoliczności nie mogłam przejść obojętnie, więc „Fizyka dla nieletnich” narodziła się zupełnie naturalnie.

Ignacy Rejmak i Przemysław Rojewski to nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem i wieloma sukcesami. Tworzą doskonały pełen humoru i dystansu do siebie duet. Potrafią skupić uwagę uczniów, zainteresować i zachęcić do samodzielnej pracy. Dzięki temu, fizyka przestaje być „wiedzą tajemną” a duet prowadzących można trochę porównać do „Pogromców mitów” z Discovery lub dawnej, polskiej „Sondy”.

Inspiracją "Fizyki dla nieletnich" był profesor Julius Sumner Miller – tłumaczy Przemysław Rojewski. - Na lekcji często brakuje czasu i możliwości technicznych do wykonania pomiarów i pokazów doświadczeń. To powoduje, że lekcje fizyki stają się lekcjami matematyki, a tak być nie powinno. Nie było do tej pory takiego narzędzia dostępnego dla nauczycieli fizyki.

Fizyka staje się prosta, gdy omawianiu zagadnień towarzyszy wykonywanie doświadczeń, obserwacji i wyciąganie wniosków. Wkuwanie na pamięć formułek nie daje efektów – dodaje Ignacy Rejmak. – Mamy nadzieję, że z naszej pracy skorzystają szkoły, w których nie ma takiej pracowni oraz takich możliwości.

Projekt skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, a także młodzieży z klas 1-4 liceów oraz 1-5 techników oraz ze szkół zawodowych. Drugą grupę docelową stanowią nauczyciele fizyki oraz przedmiotów zawodowych, którzy w ramach projektu otrzymają pomoce dydaktyczne. Dzięki temu uzyskają pośredni dostęp do jednej z najlepszych w Europie szkolnej pracowni fizyki. Większości doświadczeń z projektu nie można bowiem przeprowadzić w standardowych, szkolnych pracowniach, które nie dysponują odpowiednim sprzętem. Doświadczenia te są także czasochłonne, co także wyklucza ich przeprowadzenie na 45 – minutowej lekcji. 

W ramach projektu nauczyciele będą mogli wykorzystać na lekcji, jak i polecić uczniom do obejrzenia, zarówno pełne odcinki tłumaczące zagadnienia z fizyki, jak i odrębne materiały z samymi doświadczeniami. Będzie to możliwe dzięki pracowni fizycznej wyposażonej w najlepszy w Europie sprzęt ufundowany przez PGE, który to wykorzystywany jest do przeprowadzenia doświadczeń w ramach „Fizyki dla nieletnich”.

Pracownie szkolne, które dysponują odpowiednim wyposażeniem do doświadczeń, często nie są wykorzystywane, bo rozstawienie sprzętu i jego kalibracja zajmuje znacznie więcej czasu niż samo doświadczenie, które nie zawsze daje oczekiwany wynik. Dzięki nagranym doświadczeniom z fizyki nauczyciel będzie mógł wyjaśnić i ukazać zjawiska fizyczne zarówno podczas lekcji stacjonarnych, jak i tych online.

Odcinki „Fizyki dla nieletnich” publikowane są co środę na stronie internetowej Underage.pro (https://underage.pro/fizyka) oraz na kanale YouTube. 

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli  dostępne są na platformie https://underage.pro/fizyka/doswiadczenia/.