Rekordowa liczba prac zgłoszonych do konkursu Fundacji PGE - „Spotkania ze sztuką”

Zakończył się konkurs plastyczny pn. „Spotkania ze sztuką”, którego ideą było upowszechnianie kultury w małych miejscowościach. Do Fundacji PGE, organizatora konkursu, wpłynęło ponad 500 wyjątkowych interpretacji obrazów polskich artystów. Dziewięćdziesiąt zwycięskich klas weźmie udział w lekcjach muzealnych w jednym z trzech muzeów objętych mecenatem PGE – Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie bądź Lublinie.

Bardzo nas cieszy, że konkurs „Spotkania ze sztuką” wywołał taki duży odzew. Ponad 500 prac, które otrzymaliśmy jest dowodem na to, że dzieci i młodzież interesują sięi chcą mieć kontakt ze sztuką. Jestem przekonany, że udział w lekcjach muzealnych,w których weźmie udział 90 zwycięskich klas z miejscowości zamieszkanych przez mniej niż 50 tysięcy mieszkańców, będzie zachętą do jeszcze częstszego kontaktuz kulturą - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej - Konkurs ten jest przejawem naszego aktywnego podejścia do mecenatu kultury i promocji uczestnictwa w kulturze – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Zadaniem konkursowym było przedstawienie przez uczestników własnej interpretacji wybranego obrazu polskiego malarza, którego dzieło można obejrzeć w jednymz następujących muzeów: Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Lublinie lub Muzeum Narodowym w Krakowie.

Konkurs skierowany był do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych zlokalizowanychw miejscowościach liczących poniżej 50 000 mieszkańców. Prace można było zgłaszać od 19 września do 17 października 2022 r.

Jury konkursowe wybrało 90 prac, którym przyznało nagrody w postaci:

  • jednodniowej wycieczki do Muzeum Narodowego w Warszawie, Lublinie lub Krakowie;
  • uczestnictwa w lekcji muzealnej, w wybranym terminie do 31 marca 2023 r.;
  • bonu o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie Empik dla autorów zwycięskich prac;
  • udostępnienia zwycięskich prac w ramach wystaw w Muzeach.

Zwycięskie prace można zobaczyć na stronie: https://www.spotkaniazesztuka.pl/wyniki

PGE Polska Grupa Energetyczna jest mecenasem 20 instytucji kultury w całej Polsce, w tym Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Lublinie oraz 16 filharmonii i instytucji muzycznych. Są to: Filharmonia Narodowa w Warszawie, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, Opera i Filharmonia Podlaska, Filharmonia Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda, Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Opera Nova w Bydgoszczy, Filharmonia Gorzowska, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach i Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze.

We wrześniu br. PGE zrealizowała kampanię „ Zapraszamy do bywania”. Miała ona na celu zachęcenie do uczestniczenia i korzystania z kultury. Ideą kampanii było budowanie przekonania, że kontakt z kulturą wyzwala wyobraźnię i inspiruje, a kultura jest dla wszystkich. Kampania była również wyrazem aktywnego podejścia PGE do mecenatu kultury.

W ramach wsparcia kultury, PGE promuje ideę upowszechniania kultury w małych miejscowościach. Przykładem takiego podejścia jest konkurs „Spotkania ze sztuką”,za pomocą którego PGE umożliwia dzieciom i młodzieży z małych miejscowości, oddalonych od dużych miast, kontakt ze sztuką, zabierając je do najważniejszych muzeów sztuki w Polsce na lekcje muzealne.