Angażujemy się w projekty środowiskowe opiekując się pomnikami przyrody, jak np. Krzywy Las pod Gryfinem, współpracujemy z parkami narodowymi oraz organizacjami zajmującymi się ochroną rzadkich gatunków ptaków i zwierząt.

Uczestniczymy także w programie „Lasy Pełne Energii”, którego celem jest odbudowa drzewostanu w polskich lasach, poprawa jakości powietrza i stanu wód gruntowych. W ramach programu nawiązaliśmy współpracę z Biebrzańskim Parkiem Narodowym i Świętokrzyskim Parkiem Narodowym w kwestii ochrony przyrody oraz działalności zmierzającej do osiągnięcia zeroemisyjności w Parkach.